Lees die Voorsittersbrief van 2004 [pdf 7kb]
Read the Chair's letter of 2004 [pdf 7kb]

 
Kliek op 'n lid van die bestuur om sy/haar visie te lees ...
Click on a member of the management to read his/her vision ...