SAVT / SAFT

NOTULES VAN SAVT VERGADERINGS
MINUTES OF SAFT MEETINGS

06/09/1999 - Discussion of Draft Constitution - no minutes

26/08/1999 - Discussion of Draft Constitution - no minutes

11/08/1999, Steering Committee / Reëlingskomitee

05/08/1999

01/10/1997

13/10/1997


Terug na Hoofblad