SAVT / SAFT

SAFT's BOOKMARKS

Higher Education in South Africa

 • Konsep Witskrif op Hor Onderwys
 • Groen Skrif op Hor Onderwys
 • National Commission on Higher Education (NCHE)
 • Independent Online - higher education review
 • Education Policy Unit (EPU)
 • Transformasie by die University of Port Elizabeth
 • Technikon PE transformation
 • Technikon RSA se BTF

  Universiteite in Suid-Afrika

 • Rand Afrikaanse Universiteit
 • Universiteit van Pretoria
 • Rhodes Universiteit
 • Universiteit van Witwatersrand
 • Universiteit van Wes-Kaap
 • Universiteit van Kaapstad
 • Universiteit van Durban-Westville
 • Universiteit van Natal (Durban)
 • Universiteit van Natal, Pietermaritzburg
 • Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hor Onderwys
 • Universiteit van Port Elizabeth
 • Universiteit van Suid-Afrika
 • Universiteit van Stellenbosch
 • University van Transkei
 • Universiteit van Zululand
 • Universiteit van die Oranje Vrystaat
 • Vista Universiteit


  Terug na Hoofblad