SAVT / SAFT

STUDENT ALLIANSIE VIR TRANSFORMASIE
STUDENT ALLIANCE FOR TRANSFORMATION

DRAFT CONSTITUTION 06/09/1999 / KONSEP GRONDWET 06/09/1999
Final Report of the Institutional Governance Workgroup, September 1999

Notule van SAVT Vergaderings / Minutes of SAFT Meetings
Reëlingskomitee / Steering Committee
Dokumente / Documents
Links


Visitors since 1 August 1999