oxlosdans@hotmail.com
082 824 1091
OPTREDES >>
FOTO'S >>
TUIS >>
Ontwerp deur Marsunet Scholtz 2005
GESKIEDENIS

Oxlos het in 1996 as diensaksie van Stellenbosch Studentekerk tot stand gekom.

Stigting

In 1995 het Morne Fourie, as reklame-beampte van Studentekerk se Sendingweek-komitee, die idee gehad om 'n groepie dansers te gebruik om reklame te doen vir sendingweek in skole in die Wes-Kaap. Met N're du Toit se hulp is 'n paar mense genader en die reklame poging is suksesvol aangepak.

In 1996 is daar weer ‘n aantal dansers genader om dieselfde taak te verrig binne die Sendingweek-konteks. Weereens is die reklame suksesvol op hierdie manier gedoen. Die vraag het egter ontstaan of daar nie op die langer-termyn ‘n behoefte is aan so ‘n dans-bediening nie. Na die afhandeling van Sendingweek '96 het die groep ‘n intense tyd van voorbidding binnegegaan waar daar afhanklik by God gepleit is vir ‘n visie oor die voortbestaan van die groep. Daardie visie is toe ook baie duidelik aan die groep geskenk en die wiele is aan die rol gesit vir die totstandkoming van ‘n permanente dans-bediening op Stellenbosch.

Die Naam

Die naam “Oxlos” (uitgespreek ‘Oglos') is reeds in 1995 deur Gert Stander voorgestel as naam vir die groep reklame dansers. Dit is 'n Griekse woord wat “groep” of “skare” beteken. Die naam het behoue gebly en weens die uniekheid daarvan het dit al vir 'n aantal interessante variasies in uitspraak gesorg.

In 1997 het Arnold Scholtz voorgestel dat dit ook gelees kan word as 'n akroniem vir “Only Christ Leads Our Steps.”

 

VOLGENDE >>