Mission Statement

The Agricultural and Forestry Student Association (AFSA) is an association of the University of Stellenbosch. The Association strives to enhance the interest of all members, both academically and socially. The association achieves these goals by representing its members on Faculty and Academic bodies within the University. The association also has representation in the faculties various departments. Socially, the association ensures that numerous functions are organized through the year.


Die Landbou en Bosbou Studente Vereniging is 'n vereniging van die Universiteit van Stellenbosch. Die verenging streef daarna om belangstelling in akademiese sowel as sosiale belange, in al hulle lede te prikkel. Die vereniging behaal hierdie doelstellings deur hulle lede te verteenwoordig op die Akademiese en Fakulteitsrade binne die Universiteit. Die vereeniging verteenwoordig ook die verskeie departemente binne die Fakulteit. Sosiaal gesien, sal die vereniging sorg vir 'n hele verskeidenheid van byeenkomste deur die jaar.