Studente Privaat Akkommodasie
English
framecurve2 Studente Akkommodasie

Terug na Studente Akkommodasie

Privaat Akkommodasie

Ten spyte van die groot aantal plekke wat vir studente in die Universiteitskoshuise, -woonstelle of -huise beskikbaar is, is daar nog steeds nie genoeg plek vir almal wat graag plek wil h nie. Vir studente wat nie plek in Universiteitsbehuising kry nie, is 'n ander moontlikheid om f privaat te loseer f in 'n woonstel in die dorp te bly.

Volgens 'n Raadsbesluit van die Universiteit, moet elke student wat privaat loseer by die Privaat Studenteorganisasie (PSO) aansluit en die ledegeld betaal. Die PSO stel studente wat nie in Universiteitsbehuising tuis gaan nie in staat om, net soos die koshuisstudente, deel te wees van die studentelewe op die kampus. Daar is 5 PSO-wyke. Die ligging van 'n verblyfplek, maar hier en daar ook die student se geslag, bepaal onder watter wyk die student ingedeel word.

Privaatwyke:
Aristea
Aurora
Libertas
Oude Molen
Pieke

Doen gerus navraag oor privaat verblyf by Studentehuisvesting, Kamer 2014, Admin A, Tel. +27 21 808-2848.

Terug na bo