Studente Akkommodasie Koshuisgeld
English
framecurve2 Studente Akkommodasie

Terug na Studente Akkommodasie

Studente wat met ingang 2005 met hul programme op Tygerbergkampus begin, kan aansoek doen om huisvesting in een van onderstaande koshuise, nl:

Koshuisgelde Tygerberg kampus

 

Fooie in Suid-Afrikaanse Rand

Koshuis

Beskrywing

Enkelkamer

Dubbelkamer

HUIS FRANCIE VAN ZIJL

Dit is uitsluitlik 'n vrouekoshuis wat oor enkel- sowel as dubbelkamers beskik. Juniorstudente (eerste-, tweede en derdejaars) word oorwegend in dubbelkamers gehuisves.

11 560

8 700

HIPPOKRATES
 

Dit is 'n gemengde koshuis wat oorwegend mansstudente huisves en waarin 'n beperkte getal vroue ook tuisgaan. Die koshuis bestaan uit enkel- sowel as dubbelkamers en juniorstudente (eerste-, tweede- en derdejaars) word oorwegend in dubbelkamers gehuisves. Vroulike studente word slegs op die tweede vloer gehuisves

12 000

9 050

KERKENBERG

Alhoewel die koshuis nie op die Tygerbergkampus self geleë is nie, is dit binne loopafstand. Die koshuis is voor sy ingebruikneming in 2001 opgegradeer en met sy baie enkel- en dubbelkamers (sommige met badkamers) is dit ‘n uitstekende fasiliteit. Dit is ‘n gemengde koshuis met mans- en vroulike studente wat op afsonderlike vloere gehuisves word.

10 990 -
13 425

8 430
-
10 550

MEERHOFF
Tipe A (enkelkamer) en
B (duet)

Hierdie behuisingskompleks met sy ses geboue waarin onderskeidelik 24 studente (agt per vloer) gehuisves kan word bied gerieflike enkelkamer- (met eie badkamer) akkommodasie tesame met kombuisgeriewe aan senior studente. Juniorstudente sal slegs in oorweging kom indien senior studente nie die fasiliteit ten volle benut nie. Dit is ‘n gemengde kompleks met mans en vroulike studente wat op afsonderlike vloere gehuisves word. Die verskil tussen tipe A en B is dat in tipe B word ‘n kombuis deur twee studente gedeel terwyl dit in die geval van tipe A deur al agt studente, wat op die vloer gehuisves word, gedeel word.

Tipe A
20 010

Tipe B
20 935

 

MEERHOFF-uitbreiding

Twee addisionele blokke (wat bestaan uit 18 enkel- en 12 dubbelkamers per blok met gemeenskaplike badkamerfasiliteite) is met ingang 2003 in gebruik geneem. Hierdie twee blokke is gerig op die inname van junior studente. Dit is gemengde blokke maar geslagte word op verskillende vloere gehuisves.

17 205

13 765

Navrae in verband met akkomodasie op Tygerbergkampus kan gerig word aan:
Marilyn de Vries / Mev E van Wyk by tel.: +27 21 938 9309 / 938 9142

* Die tariewe soos aangedui is die van 2006 en dit word jaarliks aangepas.

 

Terug na bo