Studente Akkommodasie Etepakette
English
framecurve2 Studente Akkommodasie

Terug na Studente Akkommodasie

Etepakette

Maaltydkwotas
Wanneer studente registreer aan die begin van die jaar, selekteer studente wat in koshuise gaan bly 'n maaltydkwota van sy eie keuse.
Maksimumpaket (3 maaltye per dag, 7 dae per week): R8 400

Maaltye
Die tye vir etes word vasgestel deur die koshuis se inwonende hoof in oorlegpleging met die huiskomitee.

Normale Prosedure
Maaltye sal slegs aan studente voorsien word wat d.m.v. hul studentekaarte bewys van registrasie kan lewer. In elke geval moet die maaltyd tenminste twee dae voorafbespreek word per rekenaar. 'n Student wat nie bespreek het nie mag 'n maaltyd teen dubbel die normale tarief ontvang, indien daar kos oor is nadat alle voorafbespreekte etes bedien is.

Spesiale Dite
Aangesien kos in grootmaat voorberei word in die Universiteitskoshuise, sal geen student aanspraak kan maak op 'n spesiale diet nie.

Terug na bo