Studente Akkommodasie
English
framecurve2 Studente Akkommodasie
Aansoek om Toelating
Akademiese Informasie
FinansiŽle Sake
Aanlyn Dienste
Internasionale Studente
Afdeling Studentesake
Studenteverenigings
Kampusvermaak
Sport
Die Matie
Studenteraad
Dienste vir Studente
Biblioteekdienste
IT Dienste
Beskermingsdienste
Studentevoorligting
Gesondheidsdienste
Universiteitskalender
Tygerbergkampus

Algemene Inligting

Dameskoshuise
Erica
Harmonie
Heemstede
Huis Ten Bosch
Irene
Lydia
Minerva
Monica
Nerina
Serruria
Sonop

Mans/Dames koshuise
Goldfields

Universiteitshuise

Koste van Akkommodasie
Koshuisgeld
Koste van Huise en Woonstelle

Behuising vir Internasionale Studente

Manskoshuise
Dagbreek
Eendrag
Helderberg
Helshoogte
Hombre
Huis Marais
Huis Visser
Majuba
Simonsberg
Wilgenhof

Universiteitswoonstelle
Huis de Villiers
(Vir inligting oor meer Universiteitswoonstelle (Lobelia, Concordia & Huis MacDonald), kontak die Afdeling vir Studente Akkommodasie.)

Privaat Akkommodasie

Kennisgewings:

For Enquiries
Division for Student Accommodation
Tel:
Fax:
E-mail: